Parcella Bt, keszthelyi ingatlanközvetítő. - Ingatlanközvetítés és értékbecslés Keszthelyen és környékén
Az oldalunk Cookie-kat használ a felhasználói élmény javítása érdekében. További információ. Értettem


Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az oldal működésével, szolgáltatás megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az info@parcellaimmo.hu email címen rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján a www.parcellaimmo.hu és a www.balatonhome.hu jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalról.

1. Szolgáltató adatai

  • A szolgáltató neve: Parcella Bt.
  • A szolgáltató székhelye: 8360. Keszthely, Vak Bottyán u. 34.
  • A szolgáltató elérhetősége, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@parcellaimmo.hu
  • Cégjegyzékszáma: 20-06-030264
  • Adószáma: 27637803-1-20
  • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Zala megye Cégbírósága
  • Telefonszáma: 06-30-9571697
  • Adatvédelmi nyilvántartási száma: 1/2018
  • A szerződés nyelve: magyar
  • A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: DotRoll Kft. céget (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.)

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. 05. 25-tól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, a weboldal tartalmát megtekintheti.

2.4. Szolgáltató fenntartja minden jogát a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Felhasználási feltételek

Az oldalon megjelenő minden tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, annak online vagy offline publikálásához a szerző engedélye szükséges.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa a szolgáltatásnyújtást egyes érdeklődőknek.

4. Hírlevél

A Felhasználó www.parcellaimmo.hu weboldalon feliratkozhat a Szolgáltató ajánlatának küldésére. A Szolgáltató az ajánlat küldéssel a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

5.2. A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a Magyarországi törvények rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a Szolgáltató székhelyén hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

6. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen az oldalon.Parcella Bt. keszthelyi ingatlanközvetítő. Ingatlanközvetítés, értékbecslés Keszthely és környékén.
Eladó ingatlan, telek, családi ház, nyaraló. Keresse bizalommal cégünket!
2013-tól ingatlan eladáshoz szükséges az energiatanúsítvány.
Új szolgáltatásunk: energetikai tanúsítvány készítése.

Adatkezelés Süti információk Falhasználási feltételek